Webcam Zuidwest Webcam Zuidwest


Onweer radar more information blitzortung!


Regen radar more information rain snow radar


Weerstation Alkmaar Centrum

Weerstation Luyksgestel

Website Noardburgum


U vindt ons ook hier:

Het Weer Aktueel

UK Metoffice

European Weather Network

Weather Underground

AWEKAS

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS WeatherHet weer levert geen direct gevaar op.    Er zijn geen waarschuwingen afgegeven.

Boeien en andere weer meetstations op zee


Mesomap of nearby weather buoys

 Lucht temperatuur   Water temperatuur   Wind richting @ snelheid   Windvlaag snelheid   Barometer   Barometer Trend   Golf hoogte   Visibillity 

12,7°C 9,6°C Wind from SWSW@33,5 km/h - 1006,1hPa +0,5hPa 1,3ft 20km

12,7°C 10,3°C Wind from SSWSSW@27,7 km/h - 1005,7hPa -0,3hPa 2,6ft 20km

12,7°C 10,7°C Wind from SS@40,7 km/h - 1003,3hPa -0,7hPa 7,2ft 9km

-°C - Wind from SSESSE@29,5 km/h - 1001,8hPa -3,5hPa - 9km

10,6°C - Wind from SSWSSW@53,6 km/h - 1001,7hPa -1,9hPa 7,2ft 4km

11,0°C - Wind from SSWSSW@42,5 km/h - 999,7hPa -0,9hPa 5,9ft 2km

6,9°C - Wind from SESE@25,9 km/h - 1006,7hPa -1,9hPa 3,0ft 50km

6,0°C - Wind from SESE@16,6 km/h - 1006,8hPa -1,4hPa 3,6ft 50km

-°C - Wind from SESE@13,0 km/h - 1007,5hPa -1,4hPa - 20km

12,1°C 10,6°C Wind from SS@48,2 km/h - 996,8hPa - 7,2ft 2km

6,5°C - Wind from ESEESE@46,4 km/h - 1002,6hPa -3,3hPa - -

6,7°C - Wind from EE@37,1 km/h - 1003,5hPa - 5,2ft -

11,5°C 12,0°C Wind from SSWSSW@53,6 km/h - 982,3hPa - - -

6,8°C 9,7°C Wind from NENE@48,2 km/h - 998,8hPa -2,4hPa 10,8ft -

Sandettie Lightship at 18:00: Air:. 12,7°C, Water: 9,6°C, Wind: SW@33,5km/h, Baro: 1006,1hPa (+0,5), Waves: 1,3ft Greenwich Lightship at 18:00: Air:. 12,7°C, Water: 10,3°C, Wind: SSW@27,7km/h, Baro: 1005,7hPa (-0,3), Waves: 2,6ft Channel Lightship at 18:00: Air:. 12,7°C, Water: 10,7°C, Wind: S@40,7km/h, Baro: 1003,3hPa (-0,7), Waves: 7,2ft Anasuria AWS at 18:00: Wind: SSE@29,5km/h, Baro: 1001,8hPa (-3,5), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 10,6°C, Wind: SSW@53,6km/h, Baro: 1001,7hPa (-1,9), Waves: 7,2ft Clipper AWS at 18:00: Air:. 11,0°C, Wind: SSW@42,5km/h, Baro: 999,7hPa (-0,9), Waves: 5,9ft Beryl A AWS at 18:00: Air:. 6,9°C, Wind: SE@25,9km/h, Baro: 1006,7hPa (-1,9), Waves: 3,0ft No recent reports. No recent reports. North Sea at 18:00: Air:. 6,0°C, Wind: SE@16,6km/h, Baro: 1006,8hPa (-1,4), Waves: 3,6ft North Sea at 18:00: Wind: SE@13,0km/h, Baro: 1007,5hPa (-1,4), No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. No recent reports. Sevenstones at 18:00: Air:. 12,1°C, Water: 10,6°C, Wind: S@48,2km/h, Baro: 996,8hPa, Waves: 7,2ft North Sea at 18:00: Air:. 6,5°C, Wind: ESE@46,4km/h, Baro: 1002,6hPa (-3,3), No recent reports. K7 Buoy at 18:00: Air:. 6,7°C, Wind: E@37,1km/h, Baro: 1003,5hPa, Waves: 5,2ft No recent reports. K2 Buoy at 18:00: Air:. 11,5°C, Water: 12,0°C, Wind: SSW@53,6km/h, Baro: 982,3hPa, No recent reports. K5 Buoy at 18:00: Air:. 6,8°C, Water: 9,7°C, Wind: NE@48,2km/h, Baro: 998,8hPa (-2,4), Waves: 10,8ft


ID Naam Tijd CEST Lucht °C Water °C Wind km/h Baro hPa Trend hPa Golven ft Visibillity km
62304 Sandettie Lightship 18:00 12,7 9,6 SW Wind from SW 33,5 1006,1 +0,5 1,3 20
62305 Greenwich Lightship 18:00 12,7 10,3 SSW Wind from SSW 27,7 1005,7 -0,3 2,6 20
62103 Channel Lightship 18:00 12,7 10,7 S Wind from S 40,7 1003,3 -0,7 7,2 9
62164 Anasuria AWS 18:00 - - SSE Wind from SSE 29,5 1001,8 -3,5 - 9
62166ThamesNo recent reports.
62147Galaxy 111No recent reports.
63105Brent "B" AWSNo recent reports.
62142North SeaNo recent reports.
62145 North Sea 18:00 10,6 - SSW Wind from SSW 53,6 1001,7 -1,9 7,2 4
62144 Clipper AWS 18:00 11,0 - SSW Wind from SSW 42,5 999,7 -0,9 5,9 2
63110 Beryl A AWS 18:00 6,9 - SE Wind from SE 25,9 1006,7 -1,9 3,0 50
63113Brent "A" AWSNo recent reports.
63104North SeaNo recent reports.
63112 North Sea 18:00 6,0 - SE Wind from SE 16,6 1006,8 -1,4 3,6 50
63117 North Sea 18:00 - - SE Wind from SE 13,0 1007,5 -1,4 - 20
62091M2-20 NM E LambayNo recent reports.
62094M5-SENo recent reports.
62092M3-SW Mizen HeadNo recent reports.
62090M1-W Aran IsldNo recent reports.
62093M4-Donegal BayNo recent reports.
62303Pembroke BuoyNo recent reports.
62107 Sevenstones 18:00 12,1 10,6 S Wind from S 48,2 996,8 - 7,2 2
62114 North Sea 18:00 6,5 - ESE Wind from ESE 46,4 1002,6 -3,3 - -
62301Aberporth BuoyNo recent reports.
64046 K7 Buoy 18:00 6,7 - E Wind from E 37,1 1003,5 - 5,2 -
62125Station 62125No recent reports.
62081 K2 Buoy 18:00 11,5 12,0 SSW Wind from SSW 53,6 982,3 - - -
62105K4 BuoyNo recent reports.
64045 K5 Buoy 18:00 6,8 9,7 NE Wind from NE 48,2 998,8 -2,4 10,8 -

Script ontwikkeld door  Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis Vantage pro 2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
Meteobridge Nano SD

Webleverancier
Versio

Davis Vantage pro 2

Meteobridge

Meteobridge Nano SD

Versio